Hai Tran Bac's album: duhutv | lm.ee
- Dạy bé học
+ bé học màu sắc.
+ bé học các loài vật trên cạn, bò sát.
+ bé học các loài cá nước ngọt, nước mặn.
+ bé học các loài khủng long.
+ bé học các loại hoa, quả, trái cây.
+ bé học các loại rau củ.
+ bé học chữ cái A-Z.
+ bé học phát âm chữ cái tiếng Việt, tiếng Anh.
+ bé đọc số 1 - 10, 1 - 100, 100 - 200 tiếng Việt.
+ bé đọc số 1 - 100 tiếng Anh.
+ bé đếm số tiếng Việt.
+ bé đếm số tiếng Anh.